BOENDEINFORMATION

Här hittar du som är bostadshyresgäst hos oss nyttig information.

Huvudbild

ANDRAHANDSUTHYRNING

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Funderar du på att hyra ut din lägenhet kontakta ALLTID din hyresvärd innan du påbörjar detta arbete.
Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är:

 • Om du ska arbeta eller studera på annan ort.
 • Om du ska pröva samboförhållande

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande har hyresvärden rätt att säga upp din hyresrätt.
Ansökan ska sedan kompletteras med en kopia på det upprättade andrahandskontraktet som du själv upprättar med den som ska hyra i andra hand.
Hämta din blankett här och skicka den underskriven till oss.

GODKÄNNANDE AV ANDRAHANDSUTHYRNING

Upp

AUTOGIRO

Du kan alltid betala din hyra med autogiro. Det innebär att ditt hyresbelopp dras direkt från ditt konto på förfallodagen. Det är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att säkerställa att hyran alltid betalas i rätt tid.
Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas måste du se till att betalningen sker på annat sätt.
Hämta din autogiroblankett här  och skicka den underskriven till oss.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

Upp

AVFLYTTNING

När du flyttar från din lägenhet är det viktig att tänka på följande:

 • Säg upp el-abonnemang och be om avläsning hos din elleverantör.
 • Gör adressändring på tel. 020 97 98 99 eller via www.adressandring.se
 • Lägenheten skall vara utrymd och välstädad när den besiktigas. Se din uppsägningsbekräftelse för instruktioner om vad som gäller för besiktningsrutiner.
 • Lämna inte nycklar till någon annan än oss. Om ni lämnar nycklar direkt till den ni tror är nästa hyresgäst riskerar du att bli debiterad för låsbyte.
 • Infaller avflyttningsdagen på en helgdag ska nycklar lämnas detta göras senast näst kommande vardag, om annat inte avtalats.
 • Glöm inte tömma och städa ur förrådsutrymmet.
 • Ta hand om ditt skräp som uppkommer i samband med avflytt. Det är förbudet att ställa grovsopor i soprummen. Hyresgästen är skyldig att själv transportera bort grovsopor och möbler som ska slängas.

 

Upp

BETALNING AV HYRA

Hyran är en förskottsbetalning och ska betalas senast sista vardagen före varje månadasskifte. Du kan betala med de avier du får av oss.
Betalar du på annat sätt är det viktigt att du anger rätt ocr nr. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. 
Betalar du för sent skickar vi ditt ärende direkt för inkassokrav och du debiteras för inkassoavgifter  och ränta.
Påminnelser före inkassokrav skickas inte ut.
Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Upp

BRANDINFORMATION

Alla bränder är små i början, det är därför viktigt att veta hur man direkt ska agera om en brand uppstår.
Grundregeln är: RÄDDA – VARNA – LARMA(112) – SLÄCK

För mer information besök gärna www.brandskyddsföreningen.se

 

Upp

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Tänk på att du som hyresgäst är ersättningsskyldig för onormalt slitage såsom rökning i lägenhet, slitage orsakat av husdjur och övrigt onormalt slitage. Du blir också ersättningsskyldig vid förlust av nycklar, detta till en kostnad av ca 1 800 kr enligt Sabos:s gällande prislista.

Upp

FLYTTSTÄDNING

När du flyttar ska du lämna lägenheten välstädad. Om städningen inte blir godkänd vid avflyttningsbesiktning kommer du att bli debiterad för en ombesiktning samt för eventuell städkostnad.
Hämta checklista för städning här.

CHECKLISTA STÄDNING

Upp

FÖR ALLAS TRIVSEL

För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Det är därför viktigt att följa de regler som finns:

 • Har du sena eller tidiga vanor, visa hänsyn till dina grannar när du spelar något instrument, lyssnar på musik eller ser på TV. Tänk på att inte slå i dörrarna.
 • Mata inte fåglar från din balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat som faller till marken kan locka till sig råttor och insekter.
 • Rökning är förbjuden i trappuppgången.
 • Skaka inte mattor eller dylikt från balkong eller fönster.
 • Balkonglådor och vädringsräcken skall monteras på insidan av balkongen.
 • Uppsättning av parabol är ej tillåtet.
 • Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för övriga hyresgäster.
 • Trapphuset är en viktig utrymningsväg och får inte blockeras. Det är därför förbjudet att ställa cyklar, barnvagnar och annat i trappuppgången.
 • Det är inte tillåtet att grilla från balkongen pga av brandrisk.

 

Upp

HEMFÖRSÄKRING

Som hyresgäst är du skyldig att ha en hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag. Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst.

Upp

HYRESNIVÅER

Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärden och hyresgästföreningen.

Upp

INSTALLATION

 • Installation av vitvaror eller annan fast teknisk utrustning får inte göras utan vårt tillstånd. Kontakta alltid oss vid denna typ av installation.

Upp

LÄGENHETSBYTE

För att får byta lägenhet inom eller utanför M2 Gruppen måste du ha vårt tillstånd. Kontakta därför ALLTID oss innan du påbörjar detta arbete.
Vid byte ska du lämna in en bytesansökan.
Kontakta oss för mer information.

Upp

MÅLA OCH TAPETSERA SJÄLV

 • Du får måla och tapetsera själv men tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan själv bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning.
 • Är du osäker kontakta gärna oss innan du börjar.

Upp

SEVICEANMÄLAN

 • Om ditt ärende INTE är akut kan du göra din serviceanmälan här på vår hemsida. Du kan också  ringa tel. 010-706 00 02.

Upp

TVÄTTSTUGA

Du bokar din tvätt tid enligt gällande principer för din fastighet.
Det är viktigt att ni respekterar varandras tvättider. Även om tvättstugan är tom på bokad tid, så betyder inte det att den är ledig. Det är varje användares skyldighet att städa efter sig, tänk på följande:

 • Rensa luddfiltret
 • Torka av maskinerna
 • Torka av golvet
 • Släng skräp
 • Ta med alla dina saker när du lämnar tvättstugan
 • Lås dörren efter dig
 • Felanmäl om något inte fungerar. När du felanmält är det viktigt att du på något sätt meddelar den som kommer efter att detta redan är gjort.


För allas trevnad, lämna alltid tvättstugan så som du själv vill se den när du kommer nästa gång.

Upp

UPPSÄGNING

Uppsägning av din lägenhet ska ske skriftligen och vara oss tillhanda senast sista dagen i månaden för att vara giltig. Vilket innebär om du säger upp dig mitt i månaden är det ändå den sista dagen i månaden som uppsägningen räknas ifrån. Uppsägningstiden är tre kalendermånader.
Du är under din uppsägningstid skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.
Hämta uppsägningsmall här och skicka den underskriven till oss.

UPPSÄGNING LÄGENHET & PPLATS

Upp