Om M2 Gruppen

Huvudbild

M2 Gruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige. M2 Gruppen har idag ett fastighetsbestånd om ca 400 000 kvm som huvudsakligen består av bostäder, handels- och kontorsfastigheter. Bolagets ambition är att förvalta sina fastigheter både väl och effektivt till maximal kundnytta.
M2 Gruppen förvärvade sina första fastigheter 1996 och har idag ca 5 000 kunder som hyr i våra fastigheter.

M2 Gruppen är organiserat med huvudkontor i Stockholm, ett servicekontor i Jönköping och ett antal mindre förvaltningskontor i prioriterade städer. Huvudkontoret ansvarar för ledning, transaktioner och finansiering. Servicekontoret ansvarar för ekonomi, verksamhetsadministration och agerar som stöd till förvaltningskontoren ute i landet. Förvaltningskontoren med egen personal fokuserar på kontakt och service åt kunden.